Ko te Amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri

Why not check out our Facebook page

page01.jpg

page02.jpg

page01.jpg

page02.jpg

page01.jpgpage02.jpg

65 Queen Street
WAIROA 4108


PO Box 79
WAIROA 4160

FREEPHONE 0800 621 700

P. 06 838 6835 
F. 06 838 7290

E. kahu-exec@xtra.co.nz

College Clinic
P. 06 777 8269
F. 06 838 4062

Day Programme
P. 06 838 6988
P. 06 777 8262

Mahia
P. 06 837 5649
P. 06 777 8260
F. 06 837 5966